شعری از کورش همه خانی عزیز و حرف هایی خطاب به وی

.....


ادامه مطلب ...